Termen in Therapie

Welke vorm van therapie wordt er door de therapeut aangeboden?

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Y

A

 • Acceptance and commitment therapy (ACT) (3)

  Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

 • Acupressuur (Drukpuntmassage) (2)

  Acupressuur is een uit China afkomstige techniek die gerelateerd is aan acupunctuur, waarmee de energieën van het lichaam geregeld worden door het uitoefenen van druk op bepaalde punten op het lichaam. Dit heeft effect op de emoties, spanning en zorgt voor verlichting van pijn. Het met de handen of vingers drukken op de huid ontspant de spieren, stimuleert de bloedcirculatie, is pijnverminderend en verhoogt de zelfgenezende kracht van het lichaam.

  Acupressuur kan worden toegepast bij het verlichten van hoofdpijn, nek-, rug-, spier of gewrichtsklachten, , rugklachten en stress of spanningen.
  Bij acupressuur worden dezelfde punten behandeld als bij acupunctuur, maar bij acupressuur worden geen naalden, maar de handen en vingers gebruikt.

 • Acupunctuur (1)

  Het Latijnse woord acupunctuur komt van acus (scherp) en punctureren (doorboren).

  De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in China.

  Er zijn verschillende technieken die kunnen worden toegepast. Meestal worden op precieze punten van het lichaam fijne naalden ingebracht met de bedoeling verstoorde energiestroming te verbeteren zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen.

  Acupunctuur kan helpen bij gewrichts- en spierpijnen, functiestoornissen van organen of orgaansystemen, infecties, allerlei aandoeningen van het afweersysteem zoals allergie of hooikoorts, bloeddrukproblemen, het stimuleren van de bloedcirculatie, psychische spanningen, depressie, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen en menstruatiestoornissen.

 • Ademtherapie (1)

  Ademtherapie stelt ademhaling centraal. Door veel aandacht te besteden aan ademhaling wordt het mogelijk gevoelens in ons lichaam te ervaren. Gevoelens zijn eigenlijk synoniem met levensvreugde. Als we van onszelf bepaalde gevoelens wel en andere niet mogen voelen ontstaat een blokkade in onze levensenergie. Het krijgen van meer inzicht in jezelf door middel van "verbonden" ademhaling helpt emoties directer te voelen.

 • Aromatherapie (1)

  Aromatherapie betekent ‘behandelen met behulp van geuren’ en is een holistische geneeswijze, gebaseerd op het gebruik van etherische oliën. Er wordt gebruik gemaakt van essences die van bloemen en planten afkomstig zijn en ze worden ook wel essentiële oliën genoemd .
  Aromatherapie behandelt zowel lichaam als geest en kan als een zelfstandige geneeswijze worden beschouwd, maar wordt ook vaak als aanvullende therapie bij andere behandelwijzen gebruikt.

  Essentiële olie kan goed gebruikt worden in kompressen, pakkingen, maskers, baden en allerlei vormen van massage, stoombaden, sauna en via verdamping in een aromalampje
  Aromatherapie wordt ook wel gebruikt ter ondersteuning bij de sfeer in huis of op werkplek.

 • Aura-Chakra-healing (2)

  Aura/chakra-healing gaat er vanuit dat lichaam en geest één geheel zijn. Behalve een lichaam, heeft ieder mens ook een energetisch lichaam of systeem. Het energetische systeem, bestaat uit energielichamen (aura), energiewielen (chakra's) en de energiebanen (meridianen). Je levensenergie wordt hierdoor bepaald.

  Aura/chakra-healing kan bij bij allerlei psychische en fysieke klachten worden toegepast.

B

 • Bach bloesemtherapie (2)

  Bach-bloesemtherapie is een door de homeopaat Edward Bach opgestelde alternatieve geneeswijze. De Bach-bloesemtherapie stelt dat aroma's van bloesems heilzaam zijn om ziekte als gevolg van een niet bij een persoon passende leefwijze te voorkomen. Bach-bloesemtherapie is geen homeopathische behandelmethode, omdat er geen extreme verdunningen worden gebruikt zoals in de homeopathie. Bij de Bach-bloesemtherapie worden er extracten gemaakt van bloesems met water. Het extract wordt vermengt met alcohol, ter konservering. De zo ontstane oplossingen zijn sterk verdund en hebben farmacologisch gezien geen wezenlijke hoeveelheden werkzame stof. Door Bach werden 38 verschillende bloesemremedies (waaronder "Rockwater", oftewel bronwater) opgesteld. Een extra Bach remedy is de Rescue remedy, die een mix is van 5 andere remedies. De Rescue remedy is dan ook bedoeld als EHBO tegen stress en panieksituaties.

 • Beeldende therapie (1)

  Beeldende therapie is een therapie waarbij verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch worden gebruikt.
  Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldende middelen, zoals: teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal.
  Door het werken met bovengenoemde technieken kunnen problemen verhelderd en daardoor bespreekbaar worden.
  De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen van ander gedrag, op het ervaren van gevoelens en gedrag, en/of op verwerking.

  De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie.
  Beeldende therapie wordt toegepast bij: ADHD, burn-out, relatieproblemen, onzekerheid, spanningsklachten, traumatische ervaringen, eetproblemen, faalangst, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, concentratieproblemen, verliesverwerking, agressiviteit, geen overzicht meer, leeg voelen, emoties moeilijk kunnen verwoorden, contactproblemen of sociaal onhandig, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, moeite met samenwerken, moeilijk grenzen kunnen aangeven, angst.

C

 • Chinese geneeskunde (2)

  Traditionele Chinese geneeskunde, ook bekend als Chinese geneeskunde is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde.

  Chinese geneeskunde gebruikt hoofdzakelijk een methode van analyse en synthese bij het op een macroniveau onderzoeken van de interne systemen van het menselijk lichaam en hun wederzijdse relaties met de interne en externe omgeving, in een poging begrip te verkrijgen van de fundamentele wetten die de werking van het menselijk organisme besturen, en die verkregen kennis toe te passen op de behandeling en het voorkómen van ziekten.

  Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam, Yin-Yang en andere systemen. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk.

  Het grootste deel van de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde werd afgeleid van de Taoïstische filosofie, en reflecteert het Chinese geloof dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken. Deze beweegredenen, zij het materieel, essentieel of spiritueel, liggen ten grondslag aan het lot dat door de goden wordt bepaald.

 • Chinese kruidengeneeskunde (1)

  De Chinese kruidengeneeskunde is een essentieel onderdeel van de Chinese geneeskunst en dient om een verstoorde balans in het lichaam opnieuw in harmonie te brengen. Al duizenden jaren gebruikt men in China planten voor de genezing van zieken. De grondslagen van de Chinese geneeskunde werden ongeveer 2500 jaar geleden schriftelijk vastgelegd. Ziekte is hierin het gevolg van een verstoorde balans in de stroom van levensenergie, 'qi' (spreek uit: 'tsjie') in het lichaam. Het menselijk lichaam wordt gezien als een miniatuur van de kosmos met al zijn natuurlijke basiskrachten.

  Kruiden
  Oorspronkelijk werden kruiden geassocieerd met magie. Ze werden gebruikt door de 'sjamaan', een man of vrouw met door de natuur gegeven wijsheid. Aan de basis van de Chinese kruidengeneeskunde ligt een diepgaande bestudering van kruiden en hun eigenschappen en nauwkeurige observatie van de natuur en van de manieren waarop gewonde of zieke dieren zichzelf genezen door het eten van bepaalde kruiden of planten. De Chinese kruidengeneeskunde is uitgegroeid tot een uiterst geavanceerde en complexe discipline.

  Methode
  Beoefenaars van de Chinese kruidengeneeskunde proberen de gezondheid te herstellen door verstoorde balansen in de qi op te sporen en te behandelen. Een diagnose bestaat altijd uit:
  Een beschrijving van de balans tussen yin en yang. Deze twee tegengestelde maar elkaar aanvullende krachten vertegenwoordigen de natuurlijke tegenstellingen in de wereld zoals mannelijk/vrouwelijk, warm/koud, dag/nacht.
  Typering van de kwaal in termen van de vijf Chinese elementen: hout, vuur, metaal, water en aarde. Men gaat ervan uit dat elk deel van het lichaam verband houdt met een van deze elementen.
  Vaststelling welk deel van het lichaam het meest behoefte heeft aan behandeling.
  In westerse kruidentherapien wordt meestal maar één geneeskrachtig kruid tegelijk gebruikt. Een Chinese arts zal u een kruidenpreparaat geven dat speciaal voor u is samengesteld. Gedurende de behandeling wisselt de samenstelling van het preparaat voortdurend. Er zijn ongeveer driehonderd stoffen die regelmatig in de kruidenpreparaten voorkomen. Elk van die stoffen valt te beschrijven in termen van koud, koel, warm, heet of neutraal. Deze 'qi' of energiewaarde van de stof dient om de harmonie in het lichaam te herstellen. Ook de smaak van de stof wordt beschreven, in termen van bitter, zoet, scherp, zout of zuur. Alle eigenschappen van de kruiden houden verband met bepaalde organen en systemen van het lichaam.

  De behandeling
  De Chinese arts zal eerst proberen de diagnose te stellen van uw kwaal of verstoorde harmonie door u vragen te stellen over uw medische geschiedenis, eetpatroon, leefwijze en gevoelsleven. Daarnaast onderzoekt hij u lichamelijk door te kijken naar bijvoorbeeld:
  de kleur van uw nagels
  uw ademhaling
  uw lichaamsgeur
  de conditie van uw huid
  uw lichaamshouding en verschijning
  kleur, vorm en oppervlak van uw tong
  uw polsslag op drie verschillende punten van elke pols
  Ook zal de arts noteren hoe uw lichaam reageert op stress en voor welke ziekteverschijnselen u gevoelig bent.

  Dit onderzoek levert de arts een beeld op van de verstoorde balansen in uw lichaam. Op grond daarvan kiest hij een passende behandeling voor u. Naast een speciaal voor u samengesteld kruidenpreparaat, kan de behandeling bestaan uit acupunctuur, een ander voedingspatroon en een veranderde leefwijze.

  Hoe lang u onder behandeling moet blijven van de kruidengeneeskundige hangt af van uzelf en uw klachten. Een kundige Chinese kruidenarts kan u meestal binnen korte tijd helemaal of grotendeels verlossen van verschijnselen als misselijkheid en hoofdpijn. Voor een diepgaande genezing is echter, afhankelijk van de aandoening en van hoe lang die al bestaat, over het algemeen veel meer tijd nodig.

  Waartegen
  Chinese kruiden worden gebruikt tegen een grote verscheidenheid aan kwalen: van de heel gewone als griep, slapeloosheid en verkoudheid tot ernstiger aandoeningen als migraine, spastische darm en huidaandoeningen. De kruiden zijn meestal gericht op verschillende organen en lichaamsfuncties. Chinese kruiden worden ook gebruikt om emotionele problemen zoals prikkelbaarheid en depressie te behandelen.

 • Client-centered therapie (3)

  Client-centered therapie of Rogeriaanse therapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt, cliënt, in zichzelf centraal staat, centered. Actief luisteren is een techniek die hiervoor gebruikt wordt. Een ander kernwoord is empathie, het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van een ander. De psychotherapeut die slechts een begeleidinsfunctie heeft werkt de genezing in de hand door zijn totale aanvaarding van de mens mét zijn problemen.

 • Coaching (7)

  Coaching is een persoonlijke begeleiding door een coach. Een coach helpt je om doelstellingen te formuleren en op zoek te gaan naar middelen of oplossingen om deze te bereiken. Samen met je coach worden er concrete doelstellingen afgesproken en zal hij of zij je bijstaan om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij kan het gaan over je werk, een opleiding, sociale contacten, je relatie, opvoeding, ...

  Door motiverende gesprekken met je coach, eventueel aangevuld met opdrachten of oefeningen, helpt een coach je om deze doelstellingen ook echt te bereiken. Een coach helpt je om meer uit je leven te halen en uitdagingen aan te gaan.

 • Cognitieve therapie (2)

  Cognitieve therapie is een behandelvorm die gebaseerd is op het idee dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken. Hoewel de therapie 'cognitief' heet, betekent dit niet dat ze koel en niet-emotioneel is. Het gaat bij cognitieve therapie om opvattingen die nauw verbonden zijn met sterke emoties en disfunctionele gedragingen.

 • Contextuele therapie (8)

  Contextuele therapie is een variant van de systeemtherapie. De grondlegger van de contextuele therapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-Nagy (uitgesproken als Notch).

 • Counseling (4)

  Counseling is een begeleiding voor persoonlijke moeilijkheden. Een counselor helpt je als je moeilijkheden of problemen ondervindt waar je op jezelf niet uit geraakt en waarmee je maar moeilijk bij iemand uit je naaste omgeving terecht kan. Counseling helpt je om inzicht te krijgen in jezelf en je problemen of moeilijkheden.

 • Cranio Sacraal therapie (1)

  Cranio Sacraal therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te bewerkstelliggen in het craniosacraal systeem en het fasciaal (bindweefsel) systeem in het algemeen, met behulp van zorgvuldige, zachte manuele technieken.

  Cranio Sacraal therapie kan worden toegepast bij hoofdpijn en migraine, spier- en gewrichtsklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), spijsverteringsproblemen, MS en depressie.

 • Creatieve therapie (1)

  Creatieve therapie is een vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Het is een handelings- en ervaringgerichte therapievorm. De creatief therapeut tracht door middel van tekenen, boetseren, drama, muziek, dans of tuin. te helpen bij verwerking, verrijking of inzicht of tot verbetering van het cognitieve of lichamelijk functioneren.

 • Crisishulpverlening (1)

  Crisishulpverlening is hulpverlening in situaties waarop de cliënt geen antwoord heeft en die tot een verstoring leidt van een bestaand evenwicht. Met snelle interventies (het aanreiken van houvast, emotieregulering,...) tracht men te komen tot herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt.

D

 • Diagnostiek (2)

  Aan de hand van gesprekken en/of psychologische testen (IQ-test, persoonlijkheidstesten,...)tot een diagnose (vaststelling) komen van wat er aan de hand is.

 • Droomanalyse (1)

  Door middel van droomanalyse kan het onderbewustzijn worden doorgrond waardoor belangrijke informatie over verborgen problemen aan de oppervlakte kan komen. Dromen kunnen bepaalde boodschappen bevatten die je door middel van droomanalyse wellicht kan leren begrijpen.

  Van droomanalyse kan gebruik worden gemaakt als psychologische ondersteuning bij counseling, hypnotherapie, regressie en andere therapievormen, maar ook bij klachten als PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) of nachtmerries.

E

 • Echtscheidingsbemiddeling (1)

  Een echtscheidingsbemiddelaar verleent hulp aan paren die denken uit elkaar te gaan of aan het scheiden zijn. Die hulp bestaat erin deze paren te informeren en beter met elkaar te laten communiceren om hen op die manier, in onderling overleg, hun eigen beslissing te laten nemen over alle zaken die verband houden met of voortkomen uit een scheiding.

 • EFT (Emotional Freedom Techniques) (1)

  EFT (Emotional Freedom Techniques) is een behandelmethode die erop is gericht de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen te neutraliseren. Voor het toepassen van Emotional Freedom Techniques worden de volgende stappen gezet:

  · Voormeting. De intensiteit van de negatieve emotie wordt gescoord tussen 0 en 10.

  · De onbewuste weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken, door het uitspreken van de affirmatietekst "Ik accepteer mezelf helemaal ondanks [het probleem]" terwijl gewreven wordt op de "sore spot" of geklopt op het "karate punt".

  · Een serie acupressuurpunten wordt behandeld (beklopt) onder het uitspreken van herinnerwoorden, zoals: "mijn hoofdpijn", "mijn angst", "mijn verdriet", etc.

  · Nameting.

  Deze techniek wordt toegepast om o.a. trauma’s, fobieën, lichamelijk klachten en verslavingen te behandelen.

F

 • Familietherapie (2)

  De familietherapie zoals Bert Hellinger die ontwikkelde, houdt zich bezig met de biologische wortels van de hulpvrager. Deze familiewortels of banden dienen ontward te worden als zij een belemmering vormen voor de persoonlijke ontwikkeling van de hulpvrager. Hellinger studeerde psychoanalyse, gestallttherapie, transactionele analyse en gezinstherapie. Hij maakte voor zijn methode gebruik van de theorieën en praktische ervaringen van Ivan Boszormenyi Nagy. Het uitgangspunt is de hier en nu situatie van de hulpvrager. De methode legt het verband van de huidige situatie met ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden in het familiesysteem van herkomst. Hellinger gaat ervan uit dat de individuele problematiek niet los kan gezien worden van de familie van herkomst, de sociale structuur en cultuur. De hulpvrager kan de balans in zichzelf hervinden en in harmonie komen door zijn juiste plek in het geheel van zijn familiesysteem in te nemen. Deze door Hellinger ontwikkelde methode is een geïntegreerd geheel, samengesteld uit een breed spectrum van de psychotherapie.

  Bij het ontbreken van ordening onstaat chaos. Vele systemen zijn zodanig chaotisch dat ze voornamelijk nog gericht zijn op overleven. Het familiesysteem is zo zwak of zo sterk als de zwakste schakel in het geheel. Kinderen zijn ongelooflijk loyaal naar hun ouders, zij dragen uit liefde soms ongelooflijke lasten van hun (voor)ouders waardoor zij verhinderd worden om uit te groeien tot gelukkige en gezonde mensen. Vele psychische en fysieke ziekten moeten hierdoor geplaatst worden in de ruimere context van de familie en haar collectieve ziel.

  Deelnemers en begeleiders dienen bereid te zijn zich open te stellen voor de energie van de opstelling. De begeleider laat zich leiden door de familieziel en door deemoed.

G

 • Gedragstherapie (3)

  Gedragstherapie is theoretisch gezien een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen (vanuit de gedragwetenschappen en met invloed van de leertheorie, cognitieve psychologie en experimentele psychologie) en praktisch een techniek om op een opbouwende wijze gedrag te veranderen.

  Gedragstherapeuten pogen ongewenste gedragingen en emoties te doen verdwijnen of te veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.

 • Gestalttherapie (4)

  De Gestalttherapie houdt zich liever met het 'hoe' dan met het 'wat' of 'waarom' bezig. Het 'hoe' is namelijk ook het 'wat': hoe iemand spreekt, kijkt, zich terugtrekt, ... zegt veel over hoe hij contact maakt met de ander en wat er misloopt. Er wordt gewerkt met het lichaam, indrukken, emoties, beelden, fantasieën en gedachten. Een Gestalttherapeut schuwt het verwoorden van wat hij zelf ziet en voelt, niet.

H

 • Holistic pulsing (1)

  Holistic Pulsing is een respectvolle behandelwijze waarbij het lichaam op een natuurlijke manier in beweging wordt gebracht. Door het pulsen van het lichaam in een speciaal op de persoon afgestemd ritme, wordt vanaf het eerste moment het hele lichaam in een stromende, golvende beweging gebracht. De ritmische pulsen variëren op speelse wijze van heel klein naar groter en kunnen gecombineerd worden met rollende en strekkende bewegingen.

  Ontspanning, bewustwording en genieten.
  Door de ritmische bewegingen komt het lichaam al snel tot rust en gaat zich ontspannen. De continuïteit van de pulsen geeft de pulsee (degene die gepulst wordt) de mogelijkheid zich aan deze stromende golfbewegingen over te geven, zich er als het ware ‘in te laten zakken’.

  Vanuit deze ontspanning kan de pulsee zich steeds meer bewust worden van zijn eigen lichaam.

  Mede door de afwisseling van kleine en grote pulsen, mobilisaties, het ‘wiegen’ en het spelen met armen en benen kan een sessie afwisselend een speelse en toch zeer intense ervaring zijn: een ontdekkingsreis door het lichaam.

  Tijdens een pulsingsessie lig je gekleed op een behandeltafel.

 • Homeopathie (1)

  Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong, dat bij toediening in pure vorm geacht wordt symptomen te geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. Op basis van deze gelijkheid aan symptomen (gelijksoortigheidsbeginsel) wordt het middel geacht een effectieve geneeswijze te zijn. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde "potentiëren". Het extreem verdunde eindproduct doet de ziektesymptomen zonder bijwerkingen verdwijnen. De Materia Medica Pura, waar Hahnemann in 1811 een begin mee maakte en die sindsdien werd uitgebreid, vormt de basis van de homeopathie.

  De homeopathie gaat uit van een holistische visie op de mens, waarbij er een verbondenheid wordt verondersteld tussen lichaam en geest en vanuit die visie kijkt de homeopaat dan ook naar ziekteverschijnselen die op fysiek, mentaal of emotioneel kunnen liggen. In ieder mens zit levenskracht en zelfgenezend vermogen en als dat uit balans is dan probeert de homeopaat die levenskracht weer in beweging te krijgen en het lichaam aan te zetten tot genezende reacties.

 • Hypnotherapie (Hypnose) (1)

  Met de term hypnose wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen en volledig geconcentreerd is. Een trance-toestand die je bijvoorbeeld ook kan ervaren als je een boek leest. Hypnotherapie is het gebruik van deze trance door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel/gedrag.

I

 • Interactionele vormgeving (I.V.-therapie) (5)

  Het model waar Interactionele Vormgeving voor staat is een interactief model waarbij therapeutische stromingen en wereldbeelden met elkaar in interactie worden gebracht. Elke stroming blijft in zijn eigenheid bestaan en is een mogelijkheid die kan bijdragen tot een ruimere werkelijkheid.

  De I.V.-therapeut sluit aan bij een meersporenbeleid en weet de cliënt en zijn hulpvraag vanuit diverse richtingen te benaderen zonder dogmatisch vast te houden aan één zienswijze. Hij gebruikt methodes uit de verschillende stromingen en weet te motiveren waarom hij voor een welbepaalde interventie kiest.

  Het begeleidingsmodel baseert zich op creatieve interventiestrategieën waarbij interactie en vormgeving de essentiële uitgangspunten zijn. Centraal staat de uniciteit van zowel de cliënt als therapeut. Samen zoeken en bepalen ze de doelstelling van de therapie en de meest geschikte wegen om dit te bereiken. De kenmerken van de cliënt en zijn hulpvraag bepalen welk spoor er gevolgd wordt ; het groter geheel (de cliënt in wisselwerking met zijn verleden, sociale context en richting) wordt echter niet uit het oog verloren. Cliënt en therapeut werken in een interactief, creatief proces samen aan de integratie van meer mogelijkheden en keuzes in het leven van de cliënt met oog voor het grotere geheel. Ruimte en vertrouwen geven aan de cliënt is een basisattitude van de I.V.–therapeut.

 • Iriscopie (1)

  Iriscopie is een natuurgeneeskundige methode voor het stellen van diagnoses via de iris van het oog.
  Door de specifieke (kleur-)patronen en de tekens in het oog te bestuderen kan de iriscopist informatie verkrijgen over de lichamelijke en geestelijke balans van de cliënt.
  De iriscopist, die gebruik maakt van een iris-microscoop, gaat ervan uit dat de iris van de ogen het hele lichaam reflecteren.

K

 • Kinesiologie (1)

  Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

  De methode werd in de jaren '60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart. Hij bundelde daarin onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, geneeskunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psychologie. Het werken met spiertesten vormt de basis.
  Goodheart had in zijn praktijk namelijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte. De goed opgeleide kinesioloog kan deze veranderingen via spiertesten waarnemen en zoeken naar een therapie.

 • Klankmassage (1)

  Klankmassage
  Klankmassage is gebaseerd op eeuwenoude kennis over het effect van klanken op de mens, die al meer dan 5000 jaar geleden werd toegepast in de Oosterse geneeswijzen.

  Bij klankmassage wordt gebruik gemaakt van klankschalen en andere instrumenten, zoals gongs en stemvorken die door hun sterk vibrerende oerklanken en trillingen diep kunnen doorwerken in het lichaam.

  Deze klankschalen worden op en om het lichaam gerangschikt waarna ze zacht worden aangeslagen.
  De klank en trilling van de klankschalen kan ondersteunend werken bij het ontladen van spanningen en stress, bij het loslaten van emotionele en fysieke blokkades en als ondersteuning bij genezingsprocessen.

L

 • Lichttherapie (1)

  Bij lichttherapie wordt zichtbaar licht gebruikt en bij die therapie wordt de cliënt blootgesteld aan wit licht van een sterke intensiteit (10.000 lux).
  De cliënt wordt gedurende een aantal weken een aantal uren per dag voor een lichtbak geplaatst, waarbij het van belang is dat het gezicht naar de lichtbron gericht is zodat het licht in de ogen kan schijnen.
  De filosofie achter lichttherapie is dat deze therapie invloed heeft op het herstellen van de biologische klok van het lichaam.

  Lichttherapie met wit licht wordt o.a. gebruikt bij seizoensgebonden stemmingsklachten zoals winterdepressies, bij problemen als gevolg van jetlag, bij slaapproblemen als gevolg van een verstoord dag- en nachtritme, bij somberheid en bij het werken in wisseldiensten.
  Lichttherapie richt zich op het reguleren van de natuurlijke aanmaak van melatonine. In de winter maakt het lichaam meer melatonine aan; lichttherapie verlaagt de concentratie melatonine in het bloed waardoor de biologische klok positief kan worden beïnvloed.

 • Loopbaanbegeleiding (2)

  via gesprekken, opdrachten en/of testen maak je een balans op van je loopbaan en krijg je meer inzicht in wat je kan en wil.

M

 • Manuele therapie (2)

  Met manuele therapie wordt bedoeld de therapie die beoefend wordt door een manueel therapeut. Een manueel therapeut is meestal een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij of zij een behandeling op maat.

 • Massagetherapie (2)

  Bij massagetherapie wordt massage toegepast om klachten te behandelen, hierbij kunnen verschillende massagevormen gebruikt worden zoals: lichaamsmassage, voetreflexologie of shiatsu etc.

  Afhankelijk van de benadering kunnen de klachten meer of minder direct behandeld worden.
  Bij een indirecte behandeling gaat het in eerste instantie niet zozeer om klachtenbestrijding, maar om bewustwording. De bewustwording kan er dan toe leiden dat de patient zijn spanning minder in stand houdt of opnieuw vormt. Er vindt dus niet alleen een fysiek proces plaats maar ook de rol van de patient bij spanningen, wordt bewust gemaakt. Hierbij kunnen emoties of oud zeer worden aangeraakt en dit kan onderdeel zijn van de therapie.

  Massagetherapie wordt o.a. toegepast bij:
  Rsi, gewrichts- en spierpijn, stress, slechte doorbloeding, emotionele problemen en verwerking en omgaan met gevoelens.

 • Meditatie (3)

  Er zijn verschillende soorten van meditatie binnen diverse tradities. Meditatie is vooral bekend uit de Oosterse religieuze tradities, en met name uit het boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de eigen geest te ontwikkelen. Sinds de Middeleeuwen wordt meditatie gezien de beschouwing van de natuur. In de 16e eeuw werd het doel van meditatie innerlijke organisatie, omgang met God, en toenemende dienstvaardigheid. Onder invloed van de Oosterse renaissance ontstond in de 20e eeuw hernieuwde belangstelling voor stilte, concentratie, en bewustzijnsverruiming.

 • Mindfulness (6)

  Mindfulness is een vorm van aandachtstraining. Mindfulness helpt je om aandacht te geven aan dat wat er is vanuit een niet-oordelende houding in het huidige moment.

N

 • NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) (1)

  NLP is rond 1975 ontwikkeld door John Grindler en Richard Bandler en houdt zich bezig met de manier waarop mensen denken, communiceren en zich gedragen.

  NLP beschrijft de samenwerking tussen ons brein (neuro) en de taal (linguïstiek) en hoe dat onze emoties en ons gedrag beïnvloedt.
  De NLP therapeut gaat er van uit dat je door het bewerkstelligen van veranderingen in jezelf, op allerlei gebieden meer succesvol kan worden en dat je ook meer inzicht kan krijgen in jezelf en in je gedrag.

O

 • Osteopathie (1)

  Osteopathie is een manuele geneeswijze gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Daartoe wordt: 1. het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren); 2. het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en 3. het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggemergsvlies en hersenvochtcirculatie) manueel onderzocht op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het lichaam een eenheid is. De 3 genoemde systemen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

  Het onderzoek is gericht op beweeglijkheid. Bewegingsverlies heeft een negatief effect op het functioneren van het betreffende weefsel. Bewegingsbeperkingen kunnen ontstaan door littekens na operatie, verkleving van weefsels door ontstekingen en bijvoorbeeld door stress. De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van zachte handgrepen. Van daaruit kan het natuurlijk genezingsproces weer plaats gaan vinden. Indicaties voor osteopathie zijn chronische rug- en/of nekpijn, migraine, whiplash, buikpijn, slechte darmwerking, huilbaby's, ...

 • Ouderschapsbemiddeling (2)

  Een ouderschapsbemiddelaar helpt ouders onderhandelen over het gezag, het verblijf en de kostenregeling van hun kind(eren).

P

 • Psychoanalytische therapie (1)

  In psychoanalytische therapie wordt het psychisch lijden begrepen in verband met de (ook vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen.
  Ook wordt psychisch lijden er begrepen als een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten.

  Er wordt geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens, gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld in wat we gemaakt hebben van onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen.

 • Psychosynthese (1)

  Psychosynthese
  De grondlegger van de psychosynthese is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974).
  Hij ontwikkelde de psychosynthese als reactie op de beperkingen die hij ervoer in de psychoanalytische benadering van de mens waarin hij, o.a. door Freud, was opgeleid. Assagioli stelt dat, naast een lager onbewuste, de mens ook een hoger onbewuste heeft.

  Psychosynthese is een behandelmethode die gericht is op samenvoeging (synthese) van alle niveaus van bewustzijn waardoor er persoonlijke vrijheid kan ontstaan. Het is een vorm van individuele psychotherapie met als voornaamste doel het bereiken van een hoger niveau van bewustzijn, wat kan bijdragen aan de genezing van psychisch klachten. Onder andere door middel van het vergroten van de zelfkennis, door in te gaan op de persoonlijke onbewuste motieven, leert de cliënt tijdens de therapie om meer in harmonie met zichzelf te komen waardoor hij meer innerlijke vrede kan ervaren.

R

 • Relatietherapie (gezinstherapie) (9)

  In elke relatie en in elk gezin kunnen spanningen en conflicten voorkomen en vaak komen de partners of gezinsleden daar zelf weer uit, maar als de problemen als onoplosbaar worden ervaren of als de kwaliteit van die relaties daardoor ernstig wordt beïnvloed, kan relatie- en/of gezinstherapie hulp bieden.
  Relatie- en/of gezinstherapie richt zich in eerste instantie op de problemen die aan de oppervlakte liggen, waardoor men gezamenlijk tot de ontdekking kan komen dat deze problemen een uiting zijn van een conflict op een dieper niveau met mogelijk wortels in het verleden.

  Bij gezinstherapie worden zo mogelijk alle gezinsleden betrokken bij het zoeken naar een passende oplossing waardoor problemen beter hanteerbaar worden of verdwijnen.
  Doordat gezinsleden (leren) praten over een probleem komt er vaak al een oplossing in zicht en leren de gezinsleden een andere manier vinden om met elkaar om te gaan. Het kan helpen om een beter evenwicht te vinden tussen geven en nemen en om een balans te vinden tussen je eigenbelang en rekening houden met elkaar. Ook kun je leren hoe je grenzen leert stellen en hoe je je respectvol kan opstellen naar de ander of naar het gezin als geheel.

  Gezins- en/of relatiegesprekken vinden regelmatig plaats en de duur van de therapie hangt af van de aard en de ernst van de problemen. Aanvullend kan individuele therapie nodig zijn, bij voorbeeld als het gaat om onverwerkte trauma's, depressie of verslaving.

 • Relaxatietraining (2)

  Tijdens een relaxatietraining krijg je methoden aangeleerd die je helpen om te ontspannen. Er zijn verschillende vormen van relaxatietraining mogelijk en dit kan zowel individueel als in groep aangeleerd worden.

S

 • Sociale vaardigheidstraining (1)

  Tijdens een sociale vaardigheidstraining krijg je sociale vaardigheden aangeleerd, die je helpen in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Een sociale vaardigheidstraining kan zowel individueel als in groep plaats vinden.

 • Systeemtherapie (6)

  Bij systeemtherapie ligt de nadruk op interacties, context en gehelen.

  Systeemtherapie gaat er van uit dat je ook bent wie je bent door je omgeving: het gezin waaruit je afkomstig bent en je huidige relatienetwerk.

T

 • Transpersoonlijke therapie (3)

  Transpersoonlijke therapie is een integratie van verschillende therapeutische stromingen en technieken. Het is een "gewone" psychotherapie met extra aandacht voor de diepere betekenis van alles wat ons overkomt.

V

 • Voetreflexologie (2)

  Voetreflexologie wordt een holistische therapie genoemd omdat het invloed heeft op lichaam en geest, in plaats van alleen op fysieke symptomen.

  Voetreflexologie is een preventieve en helende therapie waarbij druk wordt uitgeoefend op reflexpunten op de voeten. Ze is gebaseerd op het principe dat deze reflexpunten verbonden zijn met de interne organen en klieren die dezelfde ordening hebben als die in het lichaam, waarvan ze een 'plattegrond' vormen. Druk uitoefenen op een reflexpunt kan daarom invloed hebben op deze organen.

  Wanneer je ziek of gespannen bent, worden reflexpunten gevoelig en pijnlijk wanneer je ze aanraakt omdat afvalstoffen zich daar hebben opgehoopt. Deze afvalstoffen veroorzaken blokkeringen in je lichaam, die verhinderen dat je energie vrij kan stromen. Door de verstopte delen te masseren kunnen blokkeringen worden opgeheven, waardoor je lichaam weer in balans en in harmonie kan komen.
  De voetreflexbehandeling stimuleert de normale functie van het betrokken orgaan en bevordert daardoor de geneeskracht van het lichaam die van binnenuit komt.

Y

 • Yoga (1)

  Yoga is eeuwenoud en is afkomstig uit India en vind zijn oorsprong in het Hindoeïsme.
  Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk juk of brug en wordt gebruikt als aanduiding van een bepaalde methode of techniek.
  Er zijn verschillende vormen van yoga. De bekendste vorm is hatha yoga.
  Andere meer spiritueel georienteerde vormen van yoga zijn: jnana-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga, raja-yoga en kriya yoga waar Paramahansa Yogananda in "autobiography of a yogi" over schrijft.
  Naast deze yogavormen die behoren tot het Hindoeïstische pad, worden in het Boeddhisme bepaalde methoden ook aangeduid met yoga. Zo spreekt men bijvoorbeeld over yogatantra en atiyoga enz.

  Hatha-yoga is een methode om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Het omvat onder andere ontspanning- en ademhalingsoefeningen, concentratietechnieken en lichaamshoudingen.

  Yoga therapie is therapie waarbij specifieke yoga oefeningen geselecteerd en eventueel geschikt gemaakt, of ontwikkeld zijn om bepaalde klachten aan te pakken. Hierbij zijn de specifieke inzichten en kennis uit de eeuwenoude yoga-traditie toegepast op moderne klachten als rsi.

  Yoga-therapie kan ook gecombineerd worden met andere oefeningen en therapieën zoals meditatie, mindfulness, massagetherapie en cognitieve therapie.

  Yoga-therapie wordt toegepast bij:
  Rsi, stress, rugklachten, spanningsklachten in nek en schouders, hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, depressie en hyperactiviteit.